Fysiotherapie

Deskundige van ons dagelijks bewegen.
Het menselijk lichaam is een verbazend knap goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt. Degene die daar alles van afweet, is de fysiotherapeut: de deskundige van ons degelijks leven. Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten voorkomen.

Voor wie is de fysiotherapeut?
Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten vanwege een ongeval of ziekte, een “verkeerde” beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verder problemen kunt voorkomen of beperken.

Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt.
Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en te vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht realiseren en soms een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen. Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van massage en fysiotechniek.

De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord bewegen. Zo kunt u problemen verminderen of voorkomen. Daar bent u op lange termijn natuurlijk het meest mee gebaat. Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen.

Het is belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van de klachten. Door oefeningen te doen, goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

Hoe komt u bij uw fysiotherapeut terecht?
U gaat met een klacht naar de huisarts, die u kan doorverwijzen naar de fysiotherapeut. Ook kan uw specialist u doorverwijzen. Als u advies wilt, is het mogelijk om zelf contact op te nemen met een fysiotherapeut voor een afspraak. De huisarts/specialist en fysiotherapeut wisselen geregeld onderling patiënteninformatie uit en hebben overleg over eventuele complicaties. Als de behandeling is afgerond, doen de fysiotherapeut weer verslag aan de verwijzen en geeft aanwijzingen voor eventuele vervolgbehandeling.

Meer informatie en/of adressen.
Wilt u meer informatie over fysiotherapie of zoekt een fysiotherapeut die ingeschreven staat in het KNGF-centraal kwaliteitsregister? Kijk dan op www.fysiotherapie.nl.