Manuele therapie

Manuele therapie is bedoeld voor klachten in het “bewegingsapparaat”, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen.

Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Zo’n stoornis van het gewricht wordt ook wel “functiestoornis” genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

Wat is manuele therapie?
De manueeltherapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passieve mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de bewegelijkheid van de gewrichten snel worden vergroot.

De pijn neemt dan af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren.

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?
Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueeltherapeut positief beïnvloed worden. Daarbij kunt u onder andere denken aan hoofd- en nekpijn; nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen; rugklachten of manuele therapie ook voor uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling.

Wat gebeurd er tijdens de eerste behandeling?
Tijdens de eerste behandeling voert de manueeltherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De manueeltherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar tevens naar de oorzaak van de klacht. Ook bekijkt hij of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandel schema opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing en vergoeding.
U kunt alleen op verwijzing van een huisarts of specialist door een manueeltherapeut worden onderzocht en behandelt. Uw arts beschikt immers over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn.

Er zijn wettelijke tarieven voor manuele therapie. De behandeling wordt door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen vergoed.

Kwaliteit van de behandeling.
Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Deze opleiding duurt gemiddeld 4 jaar. De manueeltherapeut is door zijn opleiding in staat gewrichtsstoornissen met de daarbij behorende problematiek te onderzoeken en te behandelen. De Nederlandse Verenging voor Manuele Therapie (NVMT) zorgt voor registratie en verplichte na- en bijscholing van de manueeltherapeut. Daardoor wordt u bij een door NVMT erkende manueeltherapeut altijd behandelt door iemand die ter zake kundig is.

Verwijzing en vergoeding.
U kunt alleen op verwijzing van een huisarts of specialist door een manueeltherapeut worden onderzocht en behandelt. Uw arts beschikt immers over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn.

Er zijn wettelijke tarieven voor manuele therapie. De behandeling wordt door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen vergoed.

Kwaliteit van de behandeling.
Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Deze opleiding duurt gemiddeld 4 jaar. De manueeltherapeut is door zijn opleiding in staat gewrichtsstoornissen met de daarbij behorende problematiek te onderzoeken en te behandelen. De Nederlandse Verenging voor Manuele Therapie (NVMT) zorgt voor registratie en verplichte na- en bijscholing van de manueeltherapeut. Daardoor wordt u bij een door NVMT erkende manueeltherapeut altijd behandelt door iemand die ter zake kundig is.

De manueeltherapeuten zijn georganiseerd in de NVMT. De NVMT is als vereniging aangesloten bij het Koninklijk Nederlands genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).