Praktijkinformatie

Voor een soepel verloop van uw behandelingen in de praktijk vragen wij uw aandacht voor het volgende;

Aanmelding
U kunt zich op twee manieren aanmelden voor behandelingen fysiotherapie / manuele therapie:

  1. Op eigen initiatief
  2. Op basis van verwijzing door (huis)arts of specialist

Als u zich op eigen initiatief aanmeldt, wordt een screening uitgevoerd om te kijken of behandeling middels fysiotherapie / manuele therapie de manier is om uw klacht te behandelen.

Het kan ook zijn dat de behandeling (nog) niet nodig is of dat wij u adviseren toch eerst contact op te nemen met de huisarts.

Het is belangrijk om bij de aanmelding door te geven hoe u verzekerd bent. Let hierbij op de volgende punten:

  • Naam van de zorgverzekeraar en het polisnummer
  • Gegevens van een eventuele aanvullende verzekering

Brengt u uw zorgpas mee s.v.p.

Verhindering
Indien u bij verhindering ten minste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere cliënt te behandelen.

Betalingsvoorwaarden
De rekening wordt elektronisch verzonden naar uw zorgverzekeraar. Alleen als u bij FBTO verzekerd bent ontvangt u de nota zelf. Deze dient u binnen 30 dagen te voldoen.

Hygiëne
Voor iedere cliënt die in de praktijk behandeld wordt stellen wij een handdoek en / of laken ter beschikking. Deze wordt gedurende de behandelperiode alleen voor u gebruikt en wordt voorzien van een nummer van de opbergruimte. Dit nummer wordt vermeld op uw afsprakenkaartje en zal aan het begin van elke behandeling aan u worden gevraagd.

Motivatie
Wij rekenen erop dat wanneer u zich laat behandelen u de adviezen en oefeningen ook naleeft. Hiervoor is het belangrijk om de opgekregen oefeningen thuis ook te oefenen. Uw inzet draagt bij aan een sneller herstel.

Bereikbaarheid
De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur op nummer: 074-2665035. Bij afwezigheid kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Ook kunt u ons via de mail bereiken: info@fysiowieffer.nl

Omgang cliëntengegevens
Met het cliëntendossier wordt omgegaan volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u die aan mij voorleggen.

Tenslotte
Mocht u vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in de praktijk, aarzel dan niet om die te uiten. We staan u graag te woord en zullen er alles aan doen om uw behandeling zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ook bij een eventuele klacht zouden we het op prijs stellen als u kiest voor persoonlijk contact. Als de klacht daarna niet naar uw tevredenheid wordt opgelost kunt u de folder. Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) meenemen voor eventuele verdere stappen.